כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
300
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
21.4
שנת הקמה:
1983
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
נויקלן 3
כתובת למכתבים:
נויקלן 3, בת ים
מיקוד:
5945003
טלפון:
03-6590214
פקס:
03-5084051
מנהל/ת:
רונית לוי כהן
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
300
בנים:
159
בנות:
141
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 25 18 21.5
ב 2 18 25 21.5
ג 2 22 22 22.0
ד 3 36 29 21.7
ה 3 32 21 17.7
ו 2 26 26 26.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017