כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
635
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
27.6
שנת הקמה:
1981
רשות:
הרצליה
פרטי קשר
יישוב:
הרצליה
כתובת:
ברש אשר 7
כתובת למכתבים:
ברש אשר 7, הרצליה
מיקוד:
46365
טלפון:
09-9503937
פקס:
09-9563819
מנהל/ת:
מורן מזל אבני
מפקח/ת:
משה עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית הרצליה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
635
בנים:
309
בנות:
326
כיתות:
22
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 49 46 23.8
ב 4 55 46 25.3
ג 4 43 62 26.3
ד 4 51 66 29.3
ה 4 55 57 28.0
ו 3 56 49 35.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017