כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
324
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
21.6
שנת הקמה:
1979
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
אחד במאי 56
כתובת למכתבים:
אחד במאי 56, חולון
מיקוד:
5837509
טלפון:
03-5034741
פקס:
03-5010979
מנהל/ת:
שרה פרץ
מפקח/ת:
מירב שיטרית
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית חולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
324
בנים:
182
בנות:
142
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 37 29 22.0
ב 2 27 26 26.5
ג 2 27 17 22.0
ד 3 35 22 19.0
ה 3 35 26 20.3
ו 2 21 22 21.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017