כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
683
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
27.3
שנת הקמה:
1978
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
תל חי 3
כתובת למכתבים:
תל חי 3 ת.ד. 3, רמת גן
מיקוד:
5210001
טלפון:
03-6775049
פקס:
03-6763542
מנהל/ת:
אורלי לאלו
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
683
בנים:
370
בנות:
313
כיתות:
24
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 48 42 30.0
ב 4 54 47 25.3
ג 3 45 33 26.0
ד 3 51 37 29.3
ה 3 47 37 28.0
ו 3 36 39 25.0
ז 3 45 27 24.0
ח 3 44 51 31.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017