כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
658
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
27.4
שנת הקמה:
1978
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
תל חי 3
כתובת למכתבים:
תל חי 3 ת.ד. 3, רמת גן
מיקוד:
52335
טלפון:
03-6775049
פקס:
03-6763542
דוא"ל:
galitshk@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אורלי לאלו
מפקח/ת:
טלי רחל טולדנו
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
658
בנים:
344
בנות:
314
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 41 31 24.0
ב 3 51 39 30.0
ג 3 45 36 27.0
ד 3 33 39 24.0
ה 3 44 34 26.0
ו 3 50 52 34.0
ז 3 37 44 27.0
ח 3 43 39 27.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016