כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
465
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
22.1
שנת הקמה:
1978
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
הרב ניסנבוים יצחק 22
כתובת למכתבים:
הרב ניסנבוים יצחק 22, בת ים
מיקוד:
5966011
טלפון:
03-5512481
פקס:
03-5512481
מנהל/ת:
אילנה שובל
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
465
בנים:
247
בנות:
218
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 48 39 21.8
ב 3 32 29 20.3
ג 4 48 34 20.5
ד 4 51 42 23.3
ה 2 26 20 23.0
ו 4 42 54 24.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017