כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
713
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
27.4
שנת הקמה:
1977
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
לבון פנחס 3
כתובת למכתבים:
לבון פנחס 3 ת.ד. 286, חולון
מיקוד:
5810201
טלפון:
03-6512357
פקס:
03-5017335
מנהל/ת:
אלי גבאי
מפקח/ת:
מירב שיטרית
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית חולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
713
בנים:
374
בנות:
339
כיתות:
23
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 79 69 29.6
ב 3 49 45 31.3
ג 5 61 57 23.6
ד 4 61 46 26.8
ה 5 64 67 26.2
ו 4 60 55 28.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017