כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
506
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
24.1
שנת הקמה:
1975
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
מנדס 55
כתובת למכתבים:
מנדס 55, רמת גן
מיקוד:
5265355
טלפון:
03-5347299
פקס:
03-5341651
מנהל/ת:
מורן ארמי
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
506
בנים:
290
בנות:
216
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 48 31 19.8
ב 3 36 30 22.0
ג 3 39 25 21.3
ד 2 30 31 30.5
ה 2 34 21 27.5
ו 2 33 36 34.5
ז 3 46 23 23.0
ח 2 24 19 21.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017