כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
595
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
1974
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
ארן זלמן 4
כתובת למכתבים:
ארן זלמן 4, חולון
מיקוד:
5831737
טלפון:
03-5010420
פקס:
03-5010419
מנהל/ת:
אורנה רמון
מפקח/ת:
מירב שיטרית
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית חולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
595
בנים:
315
בנות:
280
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 71 47 23.6
ב 4 51 54 26.3
ג 4 60 53 28.3
ד 3 52 38 30.0
ה 3 45 47 30.7
ו 3 36 41 25.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017