כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
397
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
26.5
שנת הקמה:
1974
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
קדושי קהיר 18
כתובת למכתבים:
קדושי קהיר 18, חולון
מיקוד:
5836102
טלפון:
03-5034488
פקס:
03-5017035
מנהל/ת:
נועה שועלי
מפקח/ת:
מירב שיטרית
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית חולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
397
בנים:
212
בנות:
185
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 27 39 33.0
ב 2 31 25 28.0
ג 3 44 24 22.7
ד 2 37 25 31.0
ה 3 34 36 23.3
ו 3 39 36 25.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017