כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
299
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
21.4
שנת הקמה:
1973
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
שער האריות 16
כתובת למכתבים:
שער האריות 16, חולון
מיקוד:
5849927
טלפון:
03-5506138
פקס:
03-5598628
מנהל/ת:
רוית בקרמן
מפקח/ת:
מירב שיטרית
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית חולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
299
בנים:
150
בנות:
149
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 32 25 19.0
ב 2 24 26 25.0
ג 2 29 24 26.5
ד 3 27 28 18.3
ה 2 15 28 21.5
ו 2 23 18 20.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017