כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
278
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
23.2
שנת הקמה:
1973
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
רבינוביץ' 15
כתובת למכתבים:
רבינוביץ' 15, בת ים
מיקוד:
5958508
טלפון:
03-5518474
פקס:
03-5514520
מנהל/ת:
יפית יחיא חן
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
278
בנים:
138
בנות:
140
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 23 23 23.0
ב 2 30 33 31.5
ג 2 22 18 20.0
ד 3 27 33 20.0
ה 1 16 16 32.0
ו 2 20 17 18.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017