כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
420
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
23.3
שנת הקמה:
1950
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
עגנון 57
כתובת למכתבים:
עגנון 57, בת ים
מיקוד:
5956448
טלפון:
03-5527050
פקס:
03-5532308
מנהל/ת:
מרסלה זהר
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
420
בנים:
214
בנות:
206
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 50 40 22.5
ב 4 48 38 21.5
ג 2 27 26 26.5
ד 2 30 32 31.0
ה 4 37 51 22.0
ו 2 22 19 20.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017