כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
313
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
הדקל 5
כתובת למכתבים:
הדקל 5, בת ים
מיקוד:
5965127
טלפון:
03-5511715
פקס:
03-5528115
מנהל/ת:
צור חביב
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
313
בנים:
171
בנות:
142
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 23 20 21.5
ב 3 39 22 20.3
ג 2 23 20 21.5
ד 2 24 23 23.5
ה 3 26 27 17.7
ו 3 36 30 22.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017