כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
516
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
27.2
שנת הקמה:
1950
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
פועלי הרכבת 30
כתובת למכתבים:
פועלי הרכבת 30, גבעתיים
מיקוד:
5325722
טלפון:
03-6734252
פקס:
03-6722695
מנהל/ת:
כרמית גלעדי
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
516
בנים:
262
בנות:
254
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 38 36 24.7
ב 3 38 35 24.3
ג 2 29 32 30.5
ד 3 39 28 22.3
ה 2 21 42 31.5
ו 2 29 36 32.5
ז 2 33 20 26.5
ח 2 35 25 30.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017