כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
326
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
18.1
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
רייק חביבה 3
כתובת למכתבים:
רייק חביבה 3, בת ים
מיקוד:
5950405
טלפון:
03-6580768
פקס:
03-5062123
מנהל/ת:
ענת שמחה עבאדי
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
326
בנים:
177
בנות:
149
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 36 35 23.7
ב 3 30 38 22.7
ג 3 31 20 17.0
ד 2 17 15 16.0
ה 4 33 19 13.0
ו 3 30 22 17.3
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017