כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
420
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
23.3
שנת הקמה:
1950
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
שד האורנים רמת אפ 2
כתובת למכתבים:
שד האורנים רמת אפ 2, רמת גן
מיקוד:
5290353
טלפון:
03-6350226
פקס:
03-5356340
מנהל/ת:
אופיר סליפוי
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
420
בנים:
248
בנות:
172
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 25 24 24.5
ב 2 25 22 23.5
ג 2 29 24 26.5
ד 2 30 18 24.0
ה 3 37 23 20.0
ו 2 26 26 26.0
ז 2 36 17 26.5
ח 3 40 18 19.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017