כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
393
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
20.7
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
מסריק 25
כתובת למכתבים:
מסריק 25, בת ים
מיקוד:
5945208
טלפון:
03-5064063
פקס:
03-5060767
מנהל/ת:
עינת שני
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
393
בנים:
214
בנות:
179
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 21 24 22.5
ב 3 30 28 19.3
ג 4 40 27 16.8
ד 4 49 31 20.0
ה 3 35 33 22.7
ו 3 39 36 25.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017