כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
399
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
22.2
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
הגפן 6
כתובת למכתבים:
הגפן 6, בת ים
מיקוד:
5943107
טלפון:
03-5069088
פקס:
03-6570596
מנהל/ת:
אילת אילונה אנגל
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
399
בנים:
212
בנות:
187
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 36 30 22.0
ב 3 41 29 23.3
ג 3 38 29 22.3
ד 4 45 36 20.3
ה 2 20 26 23.0
ו 3 32 37 23.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017