כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
372
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
21.9
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
ליבורנו 17
כתובת למכתבים:
ליבורנו 17, בת ים
מיקוד:
5964226
טלפון:
03-5519202
פקס:
03-5519202
מנהל/ת:
לבנה דבש
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
372
בנים:
197
בנות:
175
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 37 32 23.0
ב 4 40 35 18.8
ג 3 32 39 23.7
ד 2 30 21 25.5
ה 2 31 21 26.0
ו 3 27 27 18.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017