כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
433
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
22.8
שנת הקמה:
1960
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
אהרונסון שרה 32
כתובת למכתבים:
אהרונסון שרה 32, רמת גן
מיקוד:
5229332
טלפון:
03-6777964
פקס:
03-6746681
מנהל/ת:
בת שבע בר כהן
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
433
בנים:
228
בנות:
205
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 36 32 22.7
ב 3 38 29 22.3
ג 2 21 23 22.0
ד 3 31 39 23.3
ה 3 33 22 18.3
ו 2 27 25 26.0
ז 2 22 26 24.0
ח 1 20 9 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017