כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
141
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
23.5
שנת הקמה:
1950
רשות:
חולון
פרטי קשר
יישוב:
חולון
כתובת:
הערבה 8
כתובת למכתבים:
ת.ד. 205, חולון
מיקוד:
5810102
טלפון:
03-5034442
פקס:
03-6515502
מנהל/ת:
קרן אפשטיין
מפקח/ת:
מירב שיטרית
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית חולון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
141
בנים:
75
בנות:
66
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 10 13 23.0
ב 1 11 9 20.0
ג 1 16 17 33.0
ד 1 15 17 32.0
ה 1 14 7 21.0
ו 1 9 3 12.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017