כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
888
כיתות:
30
תלמידים בכיתה:
29.6
שנת הקמה:
1950
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
צביה 5
כתובת למכתבים:
צביה 5, גבעתיים
טלפון:
03-5718980
פקס:
03-7318455
מנהל/ת:
רגינה אבירם
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
54
תלמידים:
888
בנים:
448
בנות:
440
כיתות:
30
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 60 54 28.5
ב 4 57 66 30.8
ג 4 63 56 29.8
ד 4 59 51 27.5
ה 3 50 42 30.7
ו 4 56 55 27.8
ז 4 61 59 30.0
ח 3 42 57 33.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017