בית ספר אביחי נתניה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
תל אביב
רשות
נתניה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית נתניה
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
יפה רכאח
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
29.8%
חציון וותק הוראה
12 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
5.3%

עובדי הוראה

4
מורים
43
מורות

תלמידים

291
בנים
271
בנות

תלמידים עולים

10.7%
עולים
89.3%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

9,318,863 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

8,002,730 ₪
עלות שעות הוראה
7,945,730 ₪
עלות שכר - קורונה
57,000 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,316,133 ₪
שירותי היקף
824,712 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
40,059 ₪
חינוך מיוחד
19,100 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-7,920
רכישות חוזים והקצבות
347,444 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
92,738 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
458,456 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
16,315 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
30.0

מיצ"ב - אקלים בית ספרי

שביעות רצון מבית הספר

שביעות הרצון של המורים מבית הספר

אתה שבע רצון מעבודתך כמורה
המורים
100%
אתה לא חש שהתעייפת מעבודת ההוראה
המורים
100%
אתה לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי
המורים
22%
אתה שבע רצון מהתנהלות בית הספר
המורים
89%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו
המורים
100%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו
המורים
100%
בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי
המורים
100%

יחסים בין באי בית הספר

שותפות הורים בבית הספר

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו
המורים
100%
להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה
המורים
89%
הורי התלמידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם
המורים
100%
המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם
המורים
78%

עבודה שיתופית של מורים בבית הספר

מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו בהשתלמויות
המורים
78%
פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות
המורים
56%
המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) בעבודה שיתופית
המורים
88%
מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו
המורים
88%
מנתחים יחד תשובות שגויות של תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם
המורים
86%
מפתחים יחד חומרי הוראה-למידה
המורים
88%
משתפים זה את זה בלבטים ובקשיים בהוראה
המורים
88%
דנים יחד בתכנית העבודה הבית ספרית בתחום הדעת
המורים
88%

קליטה וליווי של עו"ה חדשים ובעלי תפקידים בבית הספר

בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת מורים חדשים
המורים
71%
בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת בעלי תפקידים חדשים
המורים
71%
בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'
המורים
63%
הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים
המורים
100%
בבית הספר לכל מורה מתמחה או מורה חדש מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו
המורים
67%

מוגנות והתנהגות נאותה

ניהול פיתוח הצוות החינוכי

מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ההוראה
המורים
44%
מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה
המורים
100%
המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו
המורים
67%