כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
555
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
29.2
שנת הקמה:
2014
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
שד לנטוס טום 35
כתובת למכתבים:
שד לנטוס טום 35, נתניה
טלפון:
072-2204448
פקס:
072-2204033
מנהל/ת:
יפה רכאח
מפקח/ת:
אהוד קרוב
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
555
בנים:
279
בנות:
276
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 38 58 32.0
ב 4 52 51 25.8
ג 3 64 33 32.3
ד 3 49 47 32.0
ה 4 42 61 25.8
ו 2 34 26 30.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017