כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
386
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
22.7
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
הרב הרצוג 9
כתובת למכתבים:
הרב הרצוג 9, בת ים
מיקוד:
5939405
טלפון:
03-5065273
פקס:
03-6573930
מנהל/ת:
אנה מדניק רטנר
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
33
תלמידים:
386
בנים:
189
בנות:
197
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 26 27 17.7
ב 3 36 35 23.7
ג 3 39 32 23.7
ד 3 31 34 21.7
ה 2 32 27 29.5
ו 3 25 42 22.3
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017