כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
479
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
25.2
שנת הקמה:
1960
רשות:
בת ים
פרטי קשר
יישוב:
בת ים
כתובת:
הדדי ציון שאול 12
כתובת למכתבים:
הדדי ציון שאול 12, בת ים
מיקוד:
5951809
טלפון:
03-5067772
פקס:
03-5067772
מנהל/ת:
אביבית מיסטריאל
מפקח/ת:
לאה גרוס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית בת ים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
479
בנים:
220
בנות:
259
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 31 34 32.5
ב 3 40 48 29.3
ג 3 33 38 23.7
ד 4 42 59 25.3
ה 4 42 50 23.0
ו 3 32 30 20.7
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017