כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
186
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
23.3
שנת הקמה:
2013
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
הרב מבריסק 15
כתובת למכתבים:
הרב מבריסק 15, בית שמש
טלפון:
02-9923668
פקס:
02-9923669
מנהל/ת:
פנחס נפתלי ברנדר
מפקח/ת:
שאול יהודה קסטלניץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
186
בנים:
186
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 22 0 22.0
ב 1 23 0 23.0
ג 1 33 0 33.0
ד 1 22 0 22.0
ה 1 25 0 25.0
ו 1 19 0 19.0
ז 1 21 0 21.0
ח 1 21 0 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017