בית ספר ב"י זכרון מאיר בני ברק

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
בני ברק
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית בני ברק
רפורמה
לא ברפורמה
חמישון טיפוח יסודי
1
עשירון טיפוח יסודי
2
אשכול למ"ס רשות
2
שילוב חינוך מיוחד
1%
כתובת
האדמו"ר מגור 29, בני ברק
טלפון
03-6186247
מנהל/ת
שרה פוברסקי
מפקח/ת
שושנה אלימלך

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

0
בנים
1,748
בנות

תלמידים עולים

1.3%
עולים
98.7%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

19,947,483 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

17,059,715 ₪
עלות שעות הוראה
16,942,090 ₪
עלות שכר - קורונה
117,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,887,768 ₪
שירותי היקף
1,616,690 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
163,366 ₪
חינוך מיוחד
52,710 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-364,303
רכישות חוזים והקצבות
1,390,567 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
28,738 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
360,020 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
11,328 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
31.8