כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
183
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
22.9
שנת הקמה:
1950
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
נחל שורק 5
כתובת למכתבים:
נחל שורק 5, תל אביב - יפו
טלפון:
03-5181405
פקס:
03-5181315
דוא"ל:
dvorazar@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מיכאל בן ארוש
מפקח/ת:
דרורית כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
183
בנים:
0
בנות:
183
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 26 26.0
ב 1 0 17 17.0
ג 1 0 28 28.0
ד 1 0 29 29.0
ה 1 0 20 20.0
ו 1 0 21 21.0
ז 1 0 19 19.0
ח 1 0 23 23.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016