כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
186
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
16.9
שנת הקמה:
1960
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
תל אביב - יפו
כתובת למכתבים:
תל אביב - יפו ת.ד. 59102, תל אביב - יפו
מיקוד:
61591
טלפון:
03-6874149
פקס:
03-6396344
דוא"ל:
lilimar1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אליאור תורג'מן
מפקח/ת:
דרורית כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
186
בנים:
89
בנות:
97
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 7 15 22.0
ב 2 19 19 19.0
ג 1 16 14 30.0
ד 2 13 14 13.5
ה 2 16 16 16.0
ו 3 18 19 12.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016