בית ספר אור הגנוז בנים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
מרום הגליל
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
מ. אזורית מרום הגליל
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
אליהו אשר גרליץ
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
11.8%
חציון וותק הוראה
13 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
9.5%

עובדי הוראה

15
מורים
2
מורות

תלמידים

74
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,281,496 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,937,200 ₪
עלות שעות הוראה
2,937,200 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

344,296 ₪
שירותי היקף
198,058 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
7,525 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-38,462
רכישות חוזים והקצבות
138,169 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
39,006 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
810,622 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
43,817 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
11.2

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'