כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
379
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
23.7
שנת הקמה:
1950
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
לובטקין צביה 35
כתובת למכתבים:
לובטקין צביה 35, תל אביב - יפו
מיקוד:
67659
טלפון:
03-6313211
פקס:
03-7391270
דוא"ל:
limormar5@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
רונית קרונפלד
מפקח/ת:
דרורית כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
379
בנים:
191
בנות:
188
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 44 29 24.3
ב 3 35 38 24.3
ג 2 24 29 26.5
ד 3 38 36 24.7
ה 2 24 27 25.5
ו 3 26 29 18.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016