כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
441
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
25.9
שנת הקמה:
1960
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
מנדלי מוכר ספרים 19
כתובת למכתבים:
מנדלי מוכר ספרים 19, תל אביב - יפו
מיקוד:
6356317
טלפון:
03-5223732
פקס:
03-5273259
אתר אינטרנט:
www.tel-nordau.org.il
מנהל/ת:
יעל אדלשטיין
מפקח/ת:
יעל יוספה אמיתי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
441
בנים:
237
בנות:
204
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 43 36 26.3
ב 3 43 40 27.7
ג 2 27 23 25.0
ד 3 45 36 27.0
ה 3 45 34 26.3
ו 3 34 35 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017