בית ספר אום טובה לבנות ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ט
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
מחמד אבו טיר
חמישון טיפוח יסודי
5
עשירון טיפוח יסודי
10
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
40.0%
חציון וותק הוראה
19 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
4.4%

עובדי הוראה

1
מורים
49
מורות

תלמידים

0
בנים
772
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

12,945,569 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

10,123,666 ₪
עלות שעות הוראה
10,101,416 ₪
עלות שכר - קורונה
22,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,821,903 ₪
שירותי היקף
1,453,307 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
71,896 ₪
חינוך מיוחד
151,523 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-288,313
רכישות חוזים והקצבות
1,302,352 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
131,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
473,784 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
16,570 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
30.0