כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
741
כיתות:
27
תלמידים בכיתה:
27.4
שנת הקמה:
2013
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אום טובא
כתובת למכתבים:
אום טובא, ירושלים
מיקוד:
9797000
טלפון:
02-6716122
מנהל/ת:
מחמד אבו טיר
מפקח/ת:
שורוק עטילה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
741
בנים:
0
בנות:
741
כיתות:
25
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 0 94 31.3
ב 3 0 95 31.7
ג 3 0 93 31.0
ד 3 0 79 26.3
ה 3 0 91 30.3
ו 4 0 81 20.3
ז 3 0 85 28.3
ח 2 0 64 32.0
ט 3 0 59 19.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017