כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
643
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
24.7
שנת הקמה:
2013
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אום טובא
כתובת למכתבים:
אום טובא, ירושלים
טלפון:
02-6716122
מנהל/ת:
מחמד אבו טיר
מפקח/ת:
שירין גבאלי אלצריע
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
643
בנים:
1
בנות:
642
כיתות:
26
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 0 83 27.7
ב 3 0 80 26.7
ג 3 0 92 30.7
ד 3 0 71 23.7
ה 4 0 95 23.8
ו 3 0 68 22.7
ז 2 0 48 24.0
ח 3 1 58 19.7
ט 2 0 47 23.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016