כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
264
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
29.3
שנת הקמה:
1992
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
יפת 49
כתובת למכתבים:
יפת 49, תל אביב - יפו
מיקוד:
6803118
טלפון:
03-6824828
פקס:
03-6813407
מנהל/ת:
זריפה חדיד
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
טרה סנטה יפו
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
264
בנים:
104
בנות:
160
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 11 25 36.0
ב 1 12 21 33.0
ג 1 13 17 30.0
ד 1 15 18 33.0
ה 1 13 12 25.0
ו 2 11 30 20.5
ז 1 17 19 36.0
ח 1 12 18 30.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017