כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
276
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
30.7
שנת הקמה:
1992
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
יפת 49
כתובת למכתבים:
יפת 49, תל אביב - יפו
מיקוד:
6803118
טלפון:
03-6824828
פקס:
03-6813407
מנהל/ת:
זריפה חדיד
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
טרה סנטה יפו
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
22
תלמידים:
276
בנים:
106
בנות:
170
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 13 23 36.0
ב 1 15 20 35.0
ג 1 15 20 35.0
ד 1 16 14 30.0
ה 2 12 30 21.0
ו 1 15 20 35.0
ז 1 11 19 30.0
ח 1 9 24 33.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017