כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
201
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
25.1
שנת הקמה:
2012
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רב ושמואל 9
כתובת למכתבים:
רב ושמואל 9, מודיעין עילית
מיקוד:
7183906
טלפון:
08-9285230
פקס:
08-9798436
מנהל/ת:
נפתלי סנדי שרייבר
מפקח/ת:
שאול יהודה קסטלניץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
201
בנים:
201
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 21 0 21.0
ב 1 28 0 28.0
ג 1 27 0 27.0
ד 1 30 0 30.0
ה 1 25 0 25.0
ו 1 27 0 27.0
ז 1 23 0 23.0
ח 1 20 0 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017