כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
692
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
30.1
שנת הקמה:
1960
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
שפירא צבי 21
כתובת למכתבים:
שפירא צבי 21, תל אביב - יפו
מיקוד:
6435813
טלפון:
03-5288331
פקס:
03-5250240
מנהל/ת:
מרים מירי רובין
מפקח/ת:
יעל יוספה אמיתי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
692
בנים:
338
בנות:
354
כיתות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 71 57 32.0
ב 4 57 56 28.3
ג 4 55 61 29.0
ד 3 42 60 34.0
ה 4 63 61 31.0
ו 4 50 59 27.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017