כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
426
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
26.6
שנת הקמה:
1960
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
ביצרון 19
כתובת למכתבים:
ביצרון 19, תל אביב - יפו
מיקוד:
6789507
טלפון:
03-5624991
פקס:
03-5618306
מנהל/ת:
שרון בצלאלי שלומן
מפקח/ת:
יעל יוספה אמיתי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
426
בנים:
232
בנות:
194
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 54 50 26.0
ב 3 35 34 23.0
ג 2 39 25 32.0
ד 3 44 27 23.7
ה 2 30 21 25.5
ו 2 30 37 33.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017