כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
441
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
29.4
שנת הקמה:
1950
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
הירקון 248
כתובת למכתבים:
הירקון 248, תל אביב - יפו
מיקוד:
63409
טלפון:
03-5465869
פקס:
03-5444897
מנהל/ת:
ענת זיידמן
מפקח/ת:
יעל יוספה אמיתי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
441
בנים:
215
בנות:
226
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 42 41 27.7
ב 2 36 27 31.5
ג 3 33 46 26.3
ד 2 35 32 33.5
ה 3 34 39 24.3
ו 2 35 41 38.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017