כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
427
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
30.5
שנת הקמה:
1950
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
הירקון 248
כתובת למכתבים:
הירקון 248, תל אביב - יפו
מיקוד:
63409
טלפון:
03-5465869
פקס:
03-5444897
דוא"ל:
hikiezr@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ענת זיידמן
מפקח/ת:
יוהנה צימרמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
427
בנים:
210
בנות:
217
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 34 28 31.0
ב 3 33 45 26.0
ג 2 36 29 32.5
ד 3 34 40 24.7
ה 2 35 36 35.5
ו 2 38 39 38.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016