כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
304
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
19.0
שנת הקמה:
1960
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
קהילת קנדה 3
כתובת למכתבים:
קהילת קנדה 3, תל אביב - יפו
מיקוד:
68077
טלפון:
03-6587258
פקס:
03-5060972
מנהל/ת:
כרמית ברגמן סמוראי
מפקח/ת:
רויטל דריקס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מעוכבי שפה
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
304
בנים:
175
בנות:
129
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 25 26 17.0
ב 3 33 24 19.0
ג 3 30 26 18.7
ד 2 29 18 23.5
ה 2 29 12 20.5
ו 3 29 23 17.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017