כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
280
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
18.7
שנת הקמה:
1960
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
קהילת קנדה 3
כתובת למכתבים:
קהילת קנדה 3, תל אביב - יפו
מיקוד:
68077
טלפון:
03-6587258
פקס:
03-5060972
דוא"ל:
hellenmal@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
גלית לוי פרהומה
מפקח/ת:
אביבה מירון
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מעוכבי שפה
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
280
בנים:
166
בנות:
114
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 31 22 17.7
ב 3 27 25 17.3
ג 3 32 18 16.7
ד 1 20 11 31.0
ה 3 30 21 17.0
ו 2 26 17 21.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016