כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
508
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
29.9
שנת הקמה:
1950
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
גרונימן 11
כתובת למכתבים:
גרונימן 11, תל אביב - יפו
מיקוד:
6997216
טלפון:
03-6413567
פקס:
03-6428626
מנהל/ת:
יעל מזור
מפקח/ת:
יעל יוספה אמיתי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
508
בנים:
247
בנות:
261
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 31 18 24.5
ב 3 51 37 29.3
ג 3 45 53 32.7
ד 3 37 47 28.0
ה 3 44 51 31.7
ו 3 39 55 31.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017