כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
308
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
19.3
שנת הקמה:
1950
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
שמעון התרסי 31
כתובת למכתבים:
שמעון התרסי 31, תל אביב - יפו
מיקוד:
6249232
טלפון:
03-6048963
פקס:
03-6020623
מנהל/ת:
טלי ינאי
מפקח/ת:
רויטל דריקס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
308
בנים:
157
בנות:
151
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 38 38 25.3
ב 3 25 26 17.0
ג 3 27 26 17.7
ד 3 26 22 16.0
ה 2 18 22 20.0
ו 2 23 17 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017