כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
254
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
19.5
שנת הקמה:
1950
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
שמעון התרסי 31
כתובת למכתבים:
שמעון התרסי 31, תל אביב - יפו
מיקוד:
62492
טלפון:
03-6048963
פקס:
03-6020623
דוא"ל:
yaelati2@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
נורית גבע
מפקח/ת:
יוהנה צימרמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
254
בנים:
136
בנות:
118
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 21 23 22.0
ב 3 27 23 16.7
ג 2 21 21 21.0
ד 2 21 17 19.0
ה 1 14 16 30.0
ו 3 32 18 16.7
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016