כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
680
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
28.3
שנת הקמה:
1950
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
כהנשטם 61
כתובת למכתבים:
כהנשטם 16, תל אביב - יפו
מיקוד:
6219314
טלפון:
03-6055475
פקס:
03-6044986
מנהל/ת:
טלי תמרי גבע
מפקח/ת:
רויטל דריקס
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית תל אביב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
53
תלמידים:
680
בנים:
319
בנות:
361
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 57 55 28.0
ב 4 55 54 27.3
ג 4 55 53 27.0
ד 4 55 56 27.8
ה 4 53 65 29.5
ו 4 44 78 30.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017