כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
616
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
32.4
שנת הקמה:
1950
רשות:
רמת השרון
פרטי קשר
יישוב:
רמת השרון
כתובת:
אוסישקין 65
כתובת למכתבים:
אוסישקין 65, רמת השרון
מיקוד:
4720401
טלפון:
03-5401447
פקס:
03-5496870
אתר אינטרנט:
www.osishkin.co.il
מנהל/ת:
רונית רחל בלום דוד
מפקח/ת:
משה עיני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת השרון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
616
בנים:
316
בנות:
300
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 38 39 25.7
ב 2 34 32 33.0
ג 3 56 46 34.0
ד 3 50 53 34.3
ה 4 66 65 32.8
ו 4 72 65 34.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017