כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
549
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
27.5
שנת הקמה:
1960
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
אמנון ותמר 19
כתובת למכתבים:
אמנון ותמר 19, רמת גן
מיקוד:
5236531
טלפון:
03-6779908
פקס:
03-6749717
מנהל/ת:
רויטל זמוד
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
549
בנים:
255
בנות:
294
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 27 29 28.0
ב 2 29 33 31.0
ג 2 19 42 30.5
ד 2 21 38 29.5
ה 3 40 35 25.0
ו 3 39 41 26.7
ז 3 45 43 29.3
ח 3 35 33 22.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017