כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
416
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
1960
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
מבוא נגבה 10
כתובת למכתבים:
מבוא נגבה 10, רמת גן
מיקוד:
5233723
טלפון:
03-6779419
פקס:
03-6763452
מנהל/ת:
אילה יצחקי
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
416
בנים:
224
בנות:
192
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 23 26 24.5
ב 3 39 35 24.7
ג 2 37 24 30.5
ד 2 24 28 26.0
ה 2 34 18 26.0
ו 1 19 18 37.0
ז 2 25 22 23.5
ח 2 23 21 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017