כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
536
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
24.4
שנת הקמה:
1960
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
החולה 4
כתובת למכתבים:
החולה 4, רמת גן
טלפון:
03-6779358
פקס:
03-6763436
מנהל/ת:
אורנה בן זקן
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
33
תלמידים:
536
בנים:
271
בנות:
265
כיתות:
20
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 39 42 27.0
ב 3 38 31 23.0
ג 2 24 25 24.5
ד 3 33 41 24.7
ה 3 36 38 24.7
ו 2 19 20 19.5
ז 3 48 30 26.0
ח 3 34 38 24.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017