כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
471
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
1960
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
החולה 4
כתובת למכתבים:
החולה 4, רמת גן
טלפון:
03-6779358
פקס:
03-6763436
דוא"ל:
lioragru1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אורנה בן זקן
מפקח/ת:
טלי רחל טולדנו
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
471
בנים:
246
בנות:
225
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 34 31 21.7
ב 2 24 26 25.0
ג 3 33 36 23.0
ד 3 38 39 25.7
ה 1 18 22 40.0
ו 2 39 15 27.0
ז 3 30 31 20.3
ח 2 30 25 27.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016