כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
490
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
27.2
שנת הקמה:
1960
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
מנדל מתתיהו
כתובת למכתבים:
ת.ד. 7527, רמת גן
מיקוד:
5217501
טלפון:
03-6779161
פקס:
03-5746669
מנהל/ת:
עינת זבולון
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
490
בנים:
254
בנות:
236
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 20 29 24.5
ב 2 29 29 29.0
ג 2 18 28 23.0
ד 2 36 24 30.0
ה 2 39 27 33.0
ו 4 55 29 21.0
ז 2 35 34 34.5
ח 2 22 36 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017