כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
443
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
24.6
שנת הקמה:
1960
רשות:
רמת גן
פרטי קשר
יישוב:
רמת גן
כתובת:
האגדה 9
כתובת למכתבים:
האגדה 9, רמת גן
מיקוד:
5237749
טלפון:
03-6778948
פקס:
03-6763439
מנהל/ת:
אסתר קדוש
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית רמת גן
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
443
בנים:
227
בנות:
216
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 41 38 26.3
ב 3 28 44 24.0
ג 2 25 27 26.0
ד 2 35 17 26.0
ה 2 35 18 26.5
ו 2 20 28 24.0
ז 2 23 19 21.0
ח 2 20 25 22.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017