כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
228
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
28.5
שנת הקמה:
2011
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
הרצל 180
כתובת למכתבים:
ת.ד. 49362, תל אביב - יפו
מיקוד:
6149301
טלפון:
03-6813001
טלפון נוסף:
052-8000177
פקס:
03-6813002
מנהל/ת:
דנה ניצברג
מפקח/ת:
יעל יוספה אמיתי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אביב עמותה לקידום החינוך
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
228
בנים:
109
בנות:
119
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 17 15 32.0
ב 1 19 13 32.0
ג 1 15 16 31.0
ד 1 13 20 33.0
ה 1 14 18 32.0
ו 1 9 13 22.0
ז 1 16 15 31.0
ח 1 6 9 15.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017