כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
843
כיתות:
31
תלמידים בכיתה:
27.2
שנת הקמה:
1950
רשות:
גבעתיים
פרטי קשר
יישוב:
גבעתיים
כתובת:
רביבים 1
כתובת למכתבים:
רביבים 1, גבעתיים
מיקוד:
5348501
טלפון:
03-7317877
פקס:
03-7311594
מנהל/ת:
שרון בכור לוינהר
מפקח/ת:
ברכה ברייר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית גבעתיים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
843
בנים:
425
בנות:
418
כיתות:
29
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 50 60 27.5
ב 5 71 55 25.2
ג 4 46 49 23.8
ד 4 59 56 28.8
ה 4 57 50 26.8
ו 4 50 56 26.5
ז 3 46 39 28.3
ח 3 46 53 33.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017